پیامدهای کنفرانس خبری مدیران بایرن مونیخ ادامه دارد.

به گزارش بیلد، اولی هونس صحبت هایی در این کنفرانس داشت که با واکنش های منفی زیادی مواجه شد. گفته می شود برخی از اعضای باشگاه بایرن در اعتراض به این نحوه برخورد، عضویت خود را لغو کرده اند. اولی هونس هم برای جبران، نامه ای برای این افراد نوشته و سعی کرده آنها را متقاعد کند دوباره عضو رسمی باشگاه باشند و کارت رسمی دریافت کنند.

در بخش هایی از این نامه می خوانیم:

“نیت برگزاری آن کنفرانس خبری، دفاع از بازیکنان و مربی بایرن در برابر حملات غیرمنصفانه رسانه ها بود. صحبت هایی مطرح شد که اگر امروز بود، مطرح نمیشد. امیدواریم بتوانیم شرایطی مهیا کنیم که باشگاه بایرن مونیخ لذت، هیجان و اشتیاق بیشتری در شما ایجاد کند؛ به خصوص از طریق عملکرد ورزشی تیم مان. اگر در آینده بخواهید باز عضوی از باشگاه باشید، اتفاق خیلی خوبی خواهد بود.

منبع
برچسب ها: اولی هوینس
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه، ابتدا وارد شوید یا ثبت نام نمایید.