برنامه کامل مسابقات بایرن مونیخ
ICC 2018
شنبه 30 تیر 1397 ساعت 18:35
3 - 1
ICC 2018
پنج شنبه 4 مرداد 1397 ساعت 3:30 بامداد
2 - 0
ICC 2018
یکشنبه 7 مرداد 1397 ساعت 3:30 بامداد
2 - 3
دوستانه
یکشنبه 14 مرداد 1397 ساعت 22:45
1 - 0
دوستانه
چهارشنبه 17 مرداد 1397 ساعت 20:00
2 - 20
سوپر کاپ آلمان
یکشنبه 21 مرداد 1397 ساعت 23:00
0 - 5
دوستانه
چهارشنبه 24 مرداد 1397 ساعت 20:30
1 - 4
مرحله اول جام حذفی آلمان
شنبه 27 مرداد 1397 ساعت 18:00
0 - 1
هفته اول بوندسلیگا
جمعه 2 شهریور 1397 ساعت 23:00
3 - 1
دوستانه
سه شنبه 6 شهریور 1397 ساعت 23:00
4 - 0
هفته دوم بوندسلیگا
شنبه 10 شهریور 1397 ساعت 21:00
0 - 3
هفته سوم بوندسلیگا
شنبه 24 شهریور 1397 ساعت 18:00
3 - 1
هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 23:30
0 - 2
هفته چهارم بوندسلیگا
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 20:00
0 - 2
هفته پنجم بوندسلیگا
سه شنبه 3 مهر 1397 ساعت 22:00
1 - 1
هفته ششم بوندسلیگا
جمعه 6 مهر 1397 ساعت 22:00
2 - 0
هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 22:30
1 - 1
هفته هفتم بوندسلیگا
شنبه 14 مهر 1397 ساعت 20:00
0 - 3
هفته هشتم بوندسلیگا
شنبه 28 مهر 1397 ساعت 17:00
1 - 3
هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
سه شنبه 1 آبان 1397 ساعت 20:30
0 - 2
هفته نهم بوندسلیگا
شنبه 5 آبان 1397 ساعت 17:00
1 - 2
مرحله دوم جام حذفی آلمان
سه شنبه 8 آبان 1397 ساعت 23:15
1 - 2
هفته دهم بوندسلیگا
شنبه 12 آبان 1397 ساعت 18:00
1 - 1
هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
چهارشنبه 16 آبان 1397 ساعت 23:30
2 - 0
هفته یازدهم بوندسلیگا
شنبه 19 آبان 1397 ساعت 21:00
3 - 2
هفته دوازدهم بوندسلیگا
شنبه 3 آذر 1397 ساعت 18:00
3 - 3
هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
سه شنبه 6 آذر 1397 ساعت 23:30
5 - 1
هفته سیزدهم بوندسلیگا
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 18:00
1 - 2
هفته چهاردهم بوندسلیگا
شنبه 17 آذر 1397 ساعت 18:00
3 - 0
هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 23:30
3 - 3
هفته پانزدهم بوندسلیگا
شنبه 24 آذر 1397 ساعت 18:00
-
هفته شانزدهم بوندسلیگا
چهارشنبه 28 آذر 1397 ساعت 23:00
-
هفته هفدهم بوندسلیگا
شنبه 1 دی 1397 ساعت 21:00
-
هفته هجدهم بوندسلیگا
جمعه 28 دی 1397 ساعت 23:00
-
هفته نوزدهم بوندسلیگا
یکشنبه 7 بهمن 1397 ساعت 18:00
-
هفته بیستم بوندسلیگا
شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 18:00
-
مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی آلمان
چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 23:15
-
هفته بیست و یکم بوندسلیگا
شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 21:00
-