بایرنی ها 2
بایرنی ها

به گزارش مرجع خبری بایرنی ها، خبر تغییر مدیر برنامه های کومان از همان ابتدا عجیب بود.

واکنش پدر کومان به مصاحبه ایدی وارد، در حالی اتفاق افتاده که پیش از این گفته می شد این بازیکن فرانسوی می خواهد با یک مدیر برنامه های جدید به کارش ادامه دهد. خود کومان هنوز در این رابطه چیزی نگفته است.

به گزارش بیلد، ایدی وارد که یکی از مدیر برنامه های شناخته شده اروپاست در مورد مصاحبه پدر کینگزلی گفت:

“ من اینجا هستم که به کومان کمک کنم. قصد من دخالت در کار او یا پدرش نیست. تا جایی که من فهمیده ام، او نمی خواهد بایرن مونیخ را ترک کند.
 

جالب است که وارد هیچ توضیحی در مورد میزان همکاری اش با کومان نداده است. یعنی او نگفته مدیر برنامه های جدید وینگر بایرن است یا نه. ولی طبق گزارشی که بیلد منتشر کرده، همکاری کومان با شرکت مدیریت ورزشی Colossal و ایدی وارد تنها محدود به مسائل بازاریابی است نه حوزه نقل و انتقال بازیکن.

منبع
برچسب ها: کینگزلی کومان
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه، ابتدا وارد شوید یا ثبت نام نمایید.