بزرگترین سایت خبری بایرن مونیخ در ایران
جزئیات انتقال تانگوی نیانزو از بایرن مونیخ به سویا

جزئیات انتقال تانگوی نیانزو از بایرن مونیخ به سویا

به گزارش مرجع خبری بایرنی ها، تانگوی نیانزو در انتقالی دائمی راهی سویا شد.

تانگوی نیانزو، مدافع 20 ساله فرانسوی بایرن مونیخ روز گذشته با عقد قراردادی پنج ساله به سویا پیوست.

به گزارش بیلد، سویا بابت انتقال تانگوی نیانزو 16 میلیون یورو به علاوه 4 میلیون یورو پاداش به بایرن مونیخ پرداخت می کند. علاوه بر این باواریایی ها بند بازخرید تانگوی نیانزو را نیز در اختیار دارند که این بند از تابستان 2023 معتبر و قابل فعال شدن است. به گزارش دیاریو سویا، بند بازخرید تانگوی نیانزو 55 میلیون یورو است یعنی سویا در صورت فعال شدن این بند بازخرید، حداقل 35 میلیون یورو سود می کند. همچنین بند فسخ قرارداد نیانزو نیز 90 میلیون یورو است. بیلد در ادامه گزارش داده است که بایرن مونیخ از فروش تانگوی نیانزو در آینده 22.5 درصد سهم خواهد داشت که این مقدار، سهم قابل توجهی است. در پایان نیز در صورتی که باشگاهی پیشنهادی کمتر از مبلغ بند بازخرید تانگوی نیانزو برای جذب او ارائه کند، بایرن مونیخ این حق را دارد تا با ارائه پیشنهادی معادل آن پیشنهاد، بازیکن را دوباره به خدمت بگیرد.

منبع