بزرگترین سایت خبری بایرن مونیخ در ایران
بازگشت گنبری به تمرینات بایرن مونیخ

بازگشت گنبری به تمرینات بایرن مونیخ

به گزارش مرجع خبری بایرنی ها، سرژ گنابری که به دلیل مصدومیت جزیی از تمرینات بایرن دور بود به شرایط تمرین بازکشت.
در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه، سادیو مانه اولین بازیکن بایرن بود که در زمین تمرین حاضر شد و پس از آن لروی سانه و سرژ گنابری نیز به زودی به میدان رفتند. گنابری بازیکن ملی پوش بایرن به دلیل پارگی استخوان مچ دست راستش اکنون با بانداژ ظاهر شد. گنابری پنجشنبه و جمعه تمرین می کند و باید شاید یک گزینه برای بازی برابر بوخوم در روز یکشنبه باشد!

منبع