بزرگترین سایت خبری بایرن مونیخ در ایران
لباس مانه و موسیالا بیشترین فروش را دارند

لباس مانه و موسیالا بیشترین فروش را دارند

به گزارش مرجع خبری بایرنی ها، به گفته مدیر بخش مالی باشگاه، لباس های دو ستاره جدید و جوان بایرن بیشترین تقاضا را از سوی هواداران داشته اند.

یان کریستین دریس مدیر بخش مالی بایرن می گوید شماره 17 سادیو مانه، که به تازگی بعنوان ستاره ای جهانی راهی مونیخ شده، در صدر بیشترین فروش قرار دارد:"هواداران هر سه لباس این فصل ما را دوست دارند. در این بین لباس شماره 17 مانه بیشترین تقاضا را دارد. این نشان می دهد که ما یک ستاره جهانی را به مونیخ آورده ایم که حتی باعث رضایت و خوشحالی هواداران هم شده است.

لباس موسیالا هم جرو موارد پر فروش  است. عملکرد خوب جمال در همین هفته های ابتدایی باعث شده تا بیشتر جوانان خواهان لباس او باشند."

منبع