برنامه کامل مسابقات بایرن مونیخ
دیدار دوستانه
شنبه 26 تیر 1400 ساعت 18:30
2 - 3
آئودی کاپ
شنبه 2 مرداد 1400 ساعت 19:00
2 - 2
دیدار دوستانه
چهارشنبه 6 مرداد 1400 ساعت 20:30
0 - 2
آئودی کاپ
شنبه 9 مرداد 1400 ساعت 19:00
0 - 3
هفته اول بوندسلیگا
جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 23:00
1 - 1
سوپر کاپ آلمان
سه شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 23:00
1 - 3
هفته دوم بوندسلیگا
یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 20:00
3 - 2
مرحله اول جام حذفی آلمان
چهارشنبه 3 شهریور 1400 ساعت 22:45
0 - 12
هفته سوم بوندسلیگا
شنبه 6 شهریور 1400 ساعت 21:00
5 - 0
هفته چهارم بوندسلیگا
شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 21:00
1 - 4
هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
سه شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 23:30
0 - 3
هفته پنجم بوندسلیگا
شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 18:00
7 - 0
هفته ششم بوندسلیگا
جمعه 2 مهر 1400 ساعت 22:00
1 - 3
هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
چهارشنبه 7 مهر 1400 ساعت 22:30
5 - 0
هفته هفتم بوندسلیگا
یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 19:00
1 - 2
هفته هشتم بوندسلیگا
یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 17:00
1 - 5
هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 22:30
0 - 4
هفته نهم بوندسلیگا
شنبه 1 آبان 1400 ساعت 17:00
4 - 0
مرحله دوم جام حذفی آلمان
چهارشنبه 5 آبان 1400 ساعت 22:15
5 - 0
هفته دهم بوندسلیگا
شنبه 8 آبان 1400 ساعت 17:00
2 - 5
هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
سه شنبه 11 آبان 1400 ساعت 23:30
5 - 2
هفته یازدهم بوندسلیگا
شنبه 15 آبان 1400 ساعت 18:00
2 - 1
هفته دوازدهم بوندسلیگا
جمعه 28 آبان 1400 ساعت 23:00
2 - 1
هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
سه شنبه 2 آذر 1400 ساعت 21:15
1 - 2
هفته سیزدهم بوندسلیگا
شنبه 6 آذر 1400 ساعت 21:00
1 - 0
هفته چهاردهم بوندسلیگا
شنبه 13 آذر 1400 ساعت 21:00
2 - 3
هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
چهارشنبه 17 آذر 1400 ساعت 23:30
3 - 0
هفته پانزدهم بوندسلیگا
شنبه 20 آذر 1400 ساعت 18:00
2 - 1
هفته شانزدهم بوندسلیگا
سه شنبه 23 آذر 1400 ساعت 21:00
0 - 5
هفته هفدهم بوندسلیگا
جمعه 26 آذر 1400 ساعت 23:00
4 - 0
هفته هجدهم بوندسلیگا
جمعه 17 دی 1400 ساعت 23:00
1 - 2
هفته نوزدهم بوندسلیگا
شنبه 25 دی 1400 ساعت 18:00
0 - 4
هفته بیستم بوندسلیگا
یکشنبه 3 بهمن 1400 ساعت 20:00
1 - 4
هفته بیست و یکم بوندسلیگا
شنبه 16 بهمن 1400 ساعت 21:00
-
هفته بیست و دوم بوندسلیگا
شنبه 23 بهمن 1400 ساعت 18:00
-
دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
چهارشنبه 27 بهمن 1400 ساعت 23:30
-
هفته بیست و سوم بوندسلیگا
یکشنبه 1 اسفند 1400 ساعت 18:00
-
هفته بیست و چهارم بوندسلیگا
شنبه 7 اسفند 1400 ساعت 21:00
-
هفته بیست و پنجم بوندسلیگا
شنبه 14 اسفند 1400 ساعت 18:00
-
دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
سه شنبه 17 اسفند 1400 ساعت 23:30
-
هفته بیست و ششم بوندسلیگا
شنبه 21 اسفند 1400 ساعت 18:00
-
هفته بیست و هفتم بوندسلیگا
شنبه 28 اسفند 1400 ساعت 21:00
-