بزرگترین سایت خبری بایرن مونیخ در ایران

تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات

* تمام قیمت ها بر حسب تومان بوده و مدت زمان نمایش بنر یکماهه می باشد.

 

نمایش تبلیغ با اندازه 100 * 550 در صفحه اصلی 500 هزار تومان

نمایش تبلیغ با اندازه 100 * 550 در صفحه خبر 500 هزار تومان

نمایش تبلیغ با اندازه 100 * 550 در صفحه خبر و صفحه اصلی 800 هزار تومان